SKLERÓZA MULTIPLEX – AKÝ DOSAH MÁ CBD V TOMTO PRÍPADE?

Možnosti modernej medicíny sú ďalekosiahle. Choroby, ktoré boli ešte pred storočím smrteľné, dokážeme dnes liečiť a zvyšovať nádej pacientov na prežitie. Zároveň sa však učíme čerpať z bohatstva prírody, ktorá má ohromujúce množstvo aktívnych látok nápomocných pri liečbe chronických ochorení. Rastliny Cannabis sativa oplývajú vysokým podielom aktívnych látok, ktoré dokážu zmierniť príznaky mnohých chronických ochorení a v niektorých prípadoch slúžia ako podporná liečba. Jednou z týchto chorôb je i skleróza multiplex, o ktorej vám v našom dnešnom príspevku prezradíme viac. Zároveň odhalíme potenciál, ktorý v sebe CBD pri liečbe tohto ochorenia skrýva.

Čo je to skleróza multiplex?

Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza) je autoimunitné ochorenie, ktoré sa vyskytuje najčastejšie medzi 20. až 40. rokom života. Náš vlastný imunitný systém napáda centrálny nervový systém. Dochádza k rozpadu myelínových pošiev v bielej mozgovej hmote. Úlohou myelínu je viesť nervové impulzy. Ak sa myelín rozpadá, nervové impulzy sa nemôžu správne prenášať, a to má za následok vznik prejavov roztrúsenej sklerózy.

Prejavy sklerózy multiplex:

  • chronická únava
  • depresia
  • zápal očného nervu
  • mravčenie v končatinách
  • poruchy videnia (rozmazané alebo dvojité videnie)
  • narušenie pohyblivosti
  • nespavosť

Dnes presne netušíme, čo spôsobuje sklerózu multiplex. Vieme, že sa častejšie vyskytuje u žien a pravdepodobne môže súvisieť i s nedostatkom vitamínu D (v tropických krajinách sa toto ochorenie takmer nevyskytuje). Rovnako sa predpokladá, že skleróza multiplex by mohla byť spôsobená vírusom, ktorý zatiaľ nebol objavený. Významnú úlohu môže mať i znečistenie prostredia – u ľudí žijúcich v krajinách a oblastiach s vysokou mierou znečistenia sa toto ochorenie vyskytuje častejšie.

CBD – možnosť zmierniť prejavy sklerózy multiplex

Liečba roztrúsenej sklerózy prostredníctvom konzervatívnej terapie má svoje limity. Existuje množstvo pacientov, u ktorých bežná liečba nedosahuje žiadne alebo len minimálne výsledky. Ako najväčší problém sa javia bolesti nervov (stŕpnutie a mravčenie v končatinách) a nespavosť. Nevýhodou bežných liekov, ktoré sú na tieto prejavy sklerózy multiplex určené, sú bolesti žalúdka, suchosť a závraty. Symptómy často tlmia len v obmedzenom rozsahu.

CBD predstavuje v prípade sklerózy multiplex spôsob, ako tlmiť bolesť (je skvelou náhradou za opioidy, ktoré sa vyznačujú nežiadúcimi účinkami napríklad v podobe vzniku závislosti).

Symptómy, ktoré dokáže CBD v prípade roztrúsenej sklerózy tlmiť:

  • bolesť nervových zakončení
  • nespavosť
  • chronická únava

CBD ako budúcnosť v liečbe roztrúsenej sklerózy? Nie je to vylúčené

Už v dnešnej dobe je známy široký terapeutický potenciál CBD. Pozornosť je venovaná predovšetkým jeho protizápalovým vlastnostiam a predpokladá sa, že tie by mohli zohrávať dôležitú úlohu i v tomto prípade. Zápalové procesy prebiehajúce v organizme sú rizikovým faktorom mnohých chronických ochorení, medzi ktoré patrí i skleróza multiplex. CBD a skleróza multiplex sú skúmané i v spoločnom kontexte.

Vo väčšine štúdií ide predovšetkým o zameranie sa na liek s názvom Sativex. Sativex je orálny sprej, ktorý obsahuje okrem účinného CBD i THC. Dostupné poznatky (zozbierané do roku 2014) ukázali, že Sativex je účinnou možnosťou, ako u pacientov s roztrúsenou sklerózou tlmiť bolestivé prejavy a zároveň znížiť svalovú spasticitu (zvýšené svalové napätie, ktoré je tiež jedným z prejavov roztrúsenej sklerózy).

Ďalšia štúdia z roku 2018 zas uvádzala, že CBD výrazne pomáha zmierniť zápalové procesy v organizme, čo sa prejavilo zlepšenou mobilitou pacientov so sklerózou multiplex. Vo všeobecnosti je samotné CBD mimoriadne účinnou možnosťou pri riešení problémov s poruchami spánku a nespavosťou. Vzhľadom na to, že nespavosť je jedným z hlavných príznakov sklerózy multiplex, oplatí sa na CBD staviť i v tomto smere. 

Užívanie CBD pri skleróze multiplex sa odporúča v dvoch podobách. Prvou sú klasické oleje a tinktúry, ktoré je možné kvapnúť pod jazyk. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť pomerne rýchlu úľavu od bolesti (jednou z foriem je i CBD obsiahnuté v tabletách, ale tento pôsob je menej pohodlný a trvá dlhšie, kým sa úľava od bolesti dostaví). Druhou možnosťou je lokálne nanášanie CBD, ktoré dokáže pomerne rýchlo pomôcť pri bolestiach končatín (častý príznak sklerózy multiplex). V tomto smere odporúčame spoľahnúť sa na certifikované produkty v podobe krémov a mastí. Využiť môžete i samotný CBD olej.

Ďalšie možnosti využitia kanabinoidov pri zmiernení príznakov roztrúsenej sklerózy

CBD nie je jedinou aktívnou látkou, ktorá sa v rastlinách Cannabis sativa vyskytuje. Už v našich predchádzajúcich riadkoch spomíname, že vedecké štúdie využívajú pri štúdiu možností zmiernenia prejavov sklerózy multiplex spojenie CBD a THC.

THC je známe svojou schopnosťou tlmiť bolestivé prejavy. V správnej koncentrácii a v pomere s CBD navyše nie sú rizikom psychoaktívne vlastnosti a je i menšia pravdepodobnosť vzniku závislosti. Ďalšou možnosťou je zlúčenina CBN. CBN je predovšetkým skúmané v súvislosti s neuroprotektívnymi vlastnosťami. Tieto vlastnosti boli potvrdené v štúdii z roku 2005 zatiaľ na zvieracích modeloch, ale predpokladá sa ďalší terapeutický potenciál. V prípade CBN sa rovnako predpokladajú protizápalové vlastnosti, ktoré sú popísané i pri CBD.

 

Záver

CBD je možnosťou, ako zmierniť bolestivé prejavy roztrúsenej sklerózy. Štúdium CBD a ostatných aktívnych látok v konope je zatiaľ na začiatku, ale už teraz máme k dispozícii niekoľko faktov, ktoré potvrdzujú, že CBD by mohlo byť budúcnosťou v prevencii a časom i v liečbe sklerózy multiplex.