Čo je CBD a ako pôsobí na telo človeka?

Rastliny Cannabis sativa (Konope siate) oplývajú bohatou zásobou aktívnych látok, ktoré dnes podliehajú pomerne intenzívnemu skúmaniu. Jednou z nich je i známe CBD, ktoré momentálne rozprúdilo intenzívnu vlnu diskusie vedeckých pracovníkov, lekárov a farmaceutov. CBD sa stalo základom pre výrobu mnohých produktov, ktoré dokážu ovplyvniť a podporiť rôzne oblasti ľudského zdravia. Tajomstvo účinkov CBD sa skrýva predovšetkým v jeho chemickej štruktúre a tiež vo väzbe na receptory v ľudskom organizme. V našom dnešnom článku sme sa zamerali nielen na to, čo CBD je, ale i čo dokáže priniesť organizmu človeka.

Čo je to CBD?

CBD predstavuje označenie pre kanabidiol, ktorý patrí do skupiny kanabinoidov. Kanabinoidy predstavujú súhrnný názov pre biologicky aktívne látky nachádzajúce sa v rastlinách Cannabis sativa. Do tejto skupiny môžeme zaradiť i tetrahydrokanabinol (THC), ktorého účinky sa spájajú s eufóriou, halucináciami a ďalšími nepriaznivými účinkami na ľudský organizmus. Podľa dnešných odhadov by sa mali v rastlinách Cannabis sativa nachádzať desiatky aktívnych látok (niektoré štúdie hovoria o čísle 113, iné prezentujú až 165 aktívnych látok v rastlinách).

CBD nemá rovnaké účinky ako THC

CBD veľmi dlho patrilo na zoznam zakázaných látok. Za tento fakt vďačilo nepriaznivým účinkom, ktoré má THC na ľudský organizmus. Obavy neboli neodôvodnené, pretože CBD i THC sa vyznačujú rovnakým zastúpením atómov vo svojich štruktúrach. Pre lepšiu predstavu, obe látky obsahujú:

 • 21 atómov uhlíka
 • 30 atómov vodíka
 • 2 atómy kyslíka

Z hľadiska chémie však nie je podstatné len samotné zastúpenie atómov, ale i spôsob, akým sa medzi sebou viažu. V prípade THC a CBD je rozdiel v jednej väzbe, ktorá v konečnom dôsledku spôsobuje, že látky sa viažu na iné typy receptorov endokanabinoidného systému. CBD vo výsledku nemá na organizmus psychotropné účinky a neovplyvňuje vnímanie reality.

Endokanabinoidný systém – dôvod, prečo CBD ovplyvňuje mnoho systémov organizmu

Skôr, ako sa zameriame na vysvetlenie účinkov CBD, musíme načrtnúť fungovanie endokanabinoidného systému. Endokanabinoidný systém bol objavený už v 20. storočí, ale mimoriadnu mieru pozornosti dostáva až teraz. Endokanabinoidný systém predstavuje sústavu 2 typov receptorov:

 • CB1 receptory – primárne sa nachádzajú v centrálnej nervovej sústave
 • CB2 receptory – primárne sa vyskytujú v periférnej nervovej sústave, je však možné ich objaviť i na ďalších bunkových povrchoch (napríklad na imunitných bunkách)

THC sa v organizme viaže primárne na CB1 receptory, čo spôsobuje nežiadúce účinky. CBD má na receptory len nepriamu väzbu a okrem toho umožňuje modulovať väzbu THC (z toho dôvodu je možné CBD použiť pri neutralizácii symptómov vyvolaných THC a rovnako má svoju úlohu i pri liečbe závislosti).

Na pochopenie endokanabinoidného systému prebieha nejeden vedecký výskum, ktorý prináša do tejto tematiky viac svetla. S určitosťou vieme, že k interakcii medzi CBD a endokanabinoidným systémom dochádza a pravdepodobne ide o určitý typ nepriamej interakcie. Niektorí vedci navrhujú schému, že CBD zabraňuje rozkladu endokanabinoidov (našich vlastných látok, ktoré za normálnych okolností interagujú s endokanabinoidným systémom a navodzujú v organizme stav rovnováhy).

Vďaka stabilnejšiemu prostrediu dokážu endokanabinoidy dlhšie plniť svoju funkciu a ich účinok na organizmus je viditeľnejší. Je však možné, že CBD sa viaže i na typ receptora endokanabinoidného systému, ktorý zatiaľ nebol objavený a popísaný. Viac dát nám prinesú štúdie, ktoré momentálne prebiehajú.

Oblasti ľudského zdravia, ktoré sú endokanabinoidným systémom ovplyvnené

Receptory endokanabinoidného systému sú rozptýlené po celom tele. Hlavnou funkciou endokanabinoidného systému je udržať v tele stav homeostázy. Homeostázu môžeme jednoducho a laicky popísať ako stav rovnováhy, počas ktorého neprebiehajú v organizme žiadne patologické procesy (napríklad zápal). Narušenie rovnováhy nás môže ovplyvniť v oblasti fyzického i duševného zdravia.

Endokanabinoidný systém v našom tele ovplyvňuje (štúdia z roku 2018):

 • vnímanie bolesti a bolestivých stavov (môže navodiť i stav bolesti, ktorá v skutočnosti nemá fyzickú príčinu)
 • funkciu kardiovaskulárneho systému
 • náladu, pamäť i procesy učenia
 • apetít, tráviacu sústavu i metabolizmus
 • kvalitu spánku
 • vnímanie stresu
 • reprodukčný systém a pohlavné orgány
 • obnovu kostí a rast
 • zápalové procesy v tele (prispieva k minimalizácii zápalu)

Za bežných okolností produkuje naše telo endokanabinoidy, ktoré sa na receptory viažu, a endokanabinoidný systém funguje bez komplikácií. Rôzne vonkajšie (nezdravá stara, nedostatok pohybu) a vnútorné (stres) faktory môžu spôsobiť problém v ich tvorbe alebo celkovej komunikácii s receptormi. Práve v tomto smere môže CBD pomôcť opäť navodiť stav rovnováhy a pomôcť organizmu cítiť sa lepšie.

Je možné mať nedostatok endokanabinoidov?

Odpoveď na túto otázku môže poskytovať štúdia, ktorá vyšla v roku 2016 a kombinovala dáta získané počas 10 rokov. Zaoberala sa príčinami vzniku ochorení:

 • migréna
 • fibromyalgia (bolestivosť pohybového aparátu, popisuje sa najmä v súvislosti so svalmi)
 • syndróm dráždivého čreva

Žiadne z týchto ochorení nemá presne stanovenú príčinu. Štúdia navrhuje, že jednou z možností by mohol byť práve nedostatok vlastných endokanabinoidov. Práve v súvislosti s neutralizáciou príznakov týchto ochorení sa používa CBD a dosahuje veľmi dobré výsledky.

Terapeutický potenciál CBD je naozaj obdivuhodný

Interakcia CBD s endokanabinoidným systémom organizmu je zodpovedná za to, že dokáže ovplyvňovať veľké množstvo fyziologických i duševných procesov.

Vo väčšine prípadov sa účinky CBD dávajú do súvislosti s:

 • lepším zvládaním stavov úzkosti a depresie
 • pomocou pri zvládaní nadmerného stresu a minimalizácii jeho dopadu na organizmus človeka
 • tíšením chronickej i akútnej bolesti (v tomto prípade je možné užívať CBD kvapky, pomôcť však môže i aplikácia gélov a krémov s obsahom CBD v mieste bolesti)
 • zmiernením stavov, ktoré vznikajú po náročnej chemoterapii (sú dokonca i výsledky, že CBD pomáha práve pacientom, u ktorých bežná konvenčná liečba preparátmi na tíšenie bolesti nezaberá)
 • neuroprotektívnymi účinkami (zatiaľ boli tieto účinky skúmané v súvislosti so sklerózou multiplex a epilepsiou – v oboch prípadoch dosahovalo CBD naozaj skvelé účinky napríklad pri znižovaní záchvatov)
 • protirakovinovými účinkami (predpokladá sa, že CBD dokáže chrániť pred rakovinou prsníka, prostaty, mozgu, pľúc i hrubého čreva – tieto účinky boli však zatiaľ dokázané predovšetkým v štúdiách zaoberajúcich sa výskumom účinkov CBD na zvieracích modeloch)

Ďalšie ochorenia, ktoré sú dávané do súvislosti CBD:

 • Akné a ďalšie kožné ochorenia
 • Chronova choroba a ďalšie ochorenia postihujúce tráviacu sústavu
 • Diabetes
 • Parkinsonova choroba
 • Artritída
 • Závislosť (predpokladá sa, že i v prípade ďalších návykových látok dokáže CBD tlmiť účinok tak, ako u THC)

Široké spektrum účinkov komplikuje ďalšie skúmanie CBD

Niet pochýb o tom, že CBD oplýva skutočne bohatými účinkami. Práve to však spôsobuje problém pri jeho skúmaní. Nové štúdie však prichádzajú s prekvapivými dátami a pomôžu nám v budúcnosti využiť celý potenciál, ktorý sa v CBD skrýva. Poznatky a výskum, ktorý v tomto smere prebieha, nám poskytne možnosť posunúť využitie CBD na úplne novú úroveň.