Ako sa vyrábajú naše produkty s obsahom CBD?

CBD, kanabidiol, predstavuje prírodnú látku, v ktorej sa ukrýva naozaj obdivuhodná moc. Produkty s obsahom CBD sú zaujímavou voľbou pre stále viac ľudí. Dokážu pomôcť pri akútnych problémoch i chronických ochoreniach i v prípadoch, keď konvenčné postupy nestačia. Hneď na začiatku sa však naskytne otázka. Ako vyberať produkty s obsahom CBD tak, aby dokázali môjmu organizmu poskytnúť všetky benefity, s ktorými je CBD spájané? Nuž, uznávame, rozhodne to nie je jednoduchou úlohou a pri výbere vám hneď nasadí chrobáka do hlavy rôzna cena. Náš dnešný článok je zameraný na výrobu CBD produktov, ktorá vám o ich kvalite napovie najviac. 

Príroda dostavá v našich produktoch hlavné slovo 

Pri našich produktoch dbáme na 100% prírodný pôvod. CBD je prírodnou látkou rastlinného pôvodu a dokáže najlepšie pracovať, ak sa nemusí vo svojom zložení vyrovnať s prímesou syntetických látok, živočíšnych produktov a zbytkov hnojív. Každý z našich produktov je 100% vegánsky a neobsahuje žiadne GMO (geneticky modifikované organizmy). 

Veríme, že šetrné spracovanie rastlín umožní chemickým látkam obsiahnutým v rastlinách konope (vrátane CBD) plne uvoľniť ich potenciál. Tak je zaručené, že dokážu poskytnúť zdraviu potrebnú podporu. 

Superkritická extrakcia CO2 – metóda, ktorú pri výrobe produktov používame 

Chémia nás rovnako ako biológia nikdy neprestane prekvapovať. Tieto dve vedy sú spolu mimoriadne úzko previazané – bez chémie by sme nedokázali dostatočne efektívne získať z rastlín všetky biologicky aktívne látky. Superkritická extrakcia CO2  predstavuje spôsob, ktorý je pri získavaní CBD najrozšírenejší. Nemôžeme sa čudovať, pretože superkritická extrakcia CO2 sa vyznačuje: 

  • rýchlosťou 
  • vysokým ziskom biologicky aktívnych látok z rastlín 
  • možnosťou selektovať potrebné kanabinoidy 
  • bezpečnosťou (oxid uhličitý je v bežných dávkach netoxický a v produkte neostávajú stopy rozpúšťadiel)

Ako superkritická extrakcia CO2  prebieha? 

Oxid uhličitý, CO2, predstavuje za bežných okolností plyn. Ak však znížime teplotu a vyvinieme dostatočný tlak (presiahneme tzv. superkritický bod), oxid uhličitý sa zmení na kvapalnú látku. Na tento účel sa využívajú špecializované prístroje. Tým však celý proces nekončí. Prístroj postupne zvyšuje teplotu i tlak, a to ovplyvňuje rozpúšťanie biologicky aktívnych látok v rastlinách. 

V kvapalnom stave sa z oxidu uhličitého stáva rozpúšťadlo, ktoré môžeme ovplyvniť zmenou teploty i tlaku. Podľa toho, aké podmienky počas superkritickej extrakcie CO2  nastavíme, môžeme ovplyvňovať i produkty, ktoré počas tohto chemického deja získame. Práve z toho dôvodu je superkritická extrakcia CO2  mimoriadne obľúbená pri získavaní rôznych typov aktívnych látok z rastlín konope (používa sa však i pri extrakcii vanilkovej arómy). 

Extrakcia prebieha za prísnych laboratórnych podmienok, a tak môžu naši odborní pracovníci efektívne ovplyvniť, aké chemické látky budú z rastlín pomocou oxidu uhličitého získavať. Súčasťou rastlín konope nie sú len látky v podobe CBD alebo THC. Nachádzajú sa v nich i terpény, flavonoidy, vosky a mnoho iných chemických látok. Superkritická extrakcia COumožňuje získať skutočne čistý produkt, ktorý nie je kontaminovaný žiadnymi nevhodnými látkami. Samozrejme, i pri superkritickej extrakcii vznikajú nežiadúce látky v podobe plynov a voskov, celý proces je však možné modifikovať tak, aby neovplyvnili produkt a boli efektívne eliminované. Rovnako je potrebné dodať, že superkritická extrakcia CO2  umožňuje získať naozaj vysoké percento CBD z rastlín. 

Má superkritická extrakcia CO2  nevýhody? 

Samozrejme, pri každom procese sa nájdu i nevýhody. V prípade tejto chemickej metódy hovoríme predovšetkým o: 

  • vysokej finančnej náročnosti 
  • potrebe zručného odborného personálu 

Na druhej strane však po porovnaní s klasickým rozpúšťaním v rôznych typoch alkoholov, dostaneme oveľa vyššie percento aktívnej látky (v tomto prípade CBD). Z toho dôvodu je výhodnejšie používať superkritickú extrakciu CO2 . Pri využívaní alkoholov ostáva výsledný produkt zaťažený i znečisťujúcimi látkami, medzi ktoré napríklad môžeme zaradiť vosky. 

Ako vzniká záverečný produkt? 

Po dosiahnutí a získaní čistého produktu s obsahom CBD, ktoré je výsledkom superkritickej extrakcie CO2, je výsledný produkt (extrakt) pridávaný do kozmetických produktov, inhalátorov i olejov. V prípade olejov (ale i ďalších produktov) dochádza k zmiešaniu s konopným alebo kokosovým olejom, ktoré predstavujú oleje vysokej kvality bohaté na mastné kyseliny. Medzi ich výhody patria napríklad veľmi rýchle vstrebanie a ďalšie pozitívne účinky na ľudský organizmus. 

Konopný alebo kokosový olej predstavujú efektívne spojenie s CBD a ostatnými kanabinoidmi. Vďaka správnemu prístupu a šetrnému postupu dokážeme zachovať v našich produktoch vysoký obsah kvalitného CBD. Zároveň máme istotu, že sa v nich nebudú vyskytovať znečisťujúce látky, ktoré by mali negatívny vplyv na kvalitu celého produktu.